07 : : edito

   09 : :
Bucuresti. Proza  
#  3
româna

français

english

español
home

edito


Revista PROZA 21

Revista PROZA 21, nr. 3, sumar

sumar - numarul  3, imagini
... prozatori, traducatori, critici literari...
revista literara si de arte vizuale
romana, français, english, espagnol
© 2015 - 2016, AMB

.

evenimente
Links
pentru PDF, parola = proza
#  1
#  2
PROZA  21
R   e   v   i   s   t   a       L   I   T   E   R   a   r   a
s   i       d   e       a   r   t   e       v   i   z   u   a   l   e
3 / decembrie 2016

Aurel Maria Baros, director
          Marius Mihet, Emil Lungeanu, redactori asociati
          Alistair Ian Blyth, engleza
          Dan Gavris, sculptura

Textele si imaginile aparute în aceasta publicatie nu pot fi reproduse
fara acordul detinatorilor legali ai drepturilor de autor respective
          © 2016, revista Proza 21, autorii, traducatorii, editorii
          © 2015, concept AMB

contact / mail : aurelmb@yahoo.fr  ; www.proza-21.eu

Proza 21 = ISSN 2501-2827 
          ISSN–L 2501-2827 
          Ex Libris Universalis,
               Bucuresti, Romania


comenzi revista tiparita /
      abonamente :15 lei / exemplar
      ex_libris_com@yahoo.com